Zelfde ding

Synoniemen zijn woorden, die een gelijke betekenis overdragen, maar niet altijd even inwisselbaar zijn. Zo betekent in de culinaire wereld reduceren inkoken, maar kun je inkoken niet gebruiken zoals reduceren. Broeikassen inkoken is geen ding. Soms zijn ze wel inwisselbaar zoals etnisch profileren en discrimineren, zoals in het geval van de Nederlandse rechtsstaat, die racisme in stand houdt.